Training Investigative Interviewing voor feitenonderzoekers

investigative interviewing

Of het nu gaat om fraude, een IT-storing, een bedrijfsongeval, accountancy, een moord of een parlementaire enquête: goed onderzoek vraagt om goede interviews. De kern van een investigative interview, en daarmee onze interviewtraining, is een onderzoekende mindset. Het doel is het verzamelen van zoveel mogelijk juiste informatie die relevant is voor jouw feitenonderzoek. Investigative interviewing heeft een solide wetenschappelijke basis en de uitgangspunten zijn eenvoudig. Uit veel studies blijkt dat ze bovendien effectief zijn voor het omgaan met weerstand en het krijgen van goede informatie. Investigative interviewing is toepasbaar bij ieder feitenonderzoek en wordt wereldwijd gebruikt als interviewstandaard door overheden en in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door forensisch accountants, HR-managers, veiligheidsexperts, compliance officers, ongevallenonderzoekers, (bedrijfs)rechercheurs, beveiligers en toezichthouders.

 

 

De training Investigative Interviewing bij How2Ask heeft het PEACE-model als basis. Dit interviewraamwerk is in de jaren ‘90 ontwikkeld door de politie in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met enkele universiteiten en voldoet aan de moderne standaarden voor interviews in feiten- en incidentenonderzoeken. PEACE staat voor de vijf fasen van het interview. Door deze stappen nauwgezet te volgen wordt human error geminimaliseerd, zowel bij de interviewer als de geïnterviewde. Alle technieken die je aangeleerd krijgt binnen iedere stap zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis over communicatie en de werking van het geheugen.

Het PEACE-model biedt ruimte voor het gebruik van beproefde interviewtechnieken om herinneringen uit het geheugen op te halen, zoals de Free Report en Context Reinstatement, maar ook voor het neutraal confronteren en het effectief omgaan met weerstand tijdens interview. Door gebruik te maken van Conversation Management kunt u de verklaringsbereidheid van de geinterviewde zo hoog mogelijk houden.


download hier onze whitepaper!

Opzet van de training
Deze intensieve 2-daagse training vindt plaats in groepen van max. 4 deelnemers. Hierdoor kunnen wij inspelen op jouw leerwensen. Dat doen we door een uitgebreide intake en de samenwerking met onze vaste trainingsacteurs.

In het ochtenddeel van dag 1 krijg je de meest recente kennis over de werking van het geheugen en communicatie over wat hierin is opgeslagen. Het is belangrijk om te begrijpen hoe gebeurtenissen worden waargenomen, in het geheugen worden opgeslagen en vervolgens worden herinnerd. Wat leg je uit? Welke vragen stel je wel? En welke bij voorkeur niet? Ook besteden we aandacht aan risico’s zoals confirmation bias en schuldpresumptie bij interviewers en behandelen we praktische zaken. Je leert dus ook over het effectief gebruiken van aantekeningen, neutraal confronteren, omgaan met weerstand, stress, doorvragen, de interviewsetting en de optimale samenwerking tussen twee interviewers. Je leert dit allemaal te plaatsen en gebruiken binnen het PEACE-framework.

In het middagdeel van dag 1 ga je het geleerde direct in de praktijk brengen. Hierbij ben je zowel interviewer als geïnterviewde. Zo ervaar je hoe het is om te interviewen, maar ook hoe het is om geïnterviewd te worden.
Op dag 2 staat een casus centraal, waarin je al het geleerde van de eerste dag toepast. In de casus oefen je interviewsituaties met een trainingsacteur. De casus is een aan de praktijk ontleende situatie waarin alle elementen van een onderzoek aanwezig zijn. De casus loopt als een rode draad door de hele dag heen; de informatie die bij het eerste interview wordt verzameld wordt vervolgens gebruikt voor vervolginterviews. 

Voor evaluatie van alle interviews maken we gebruik van video-opnames. Daarnaast wordt er door de trainer en mede-cursisten op afstand live meegekeken. Na afloop van ieder interview vindt er direct een evaluatie plaats zodat de leermomenten kunnen worden meegenomen naar het volgend interview.

Praktijksituaties
De gebruikte casuïstiek is gebaseerd op 'real life' situaties. Binnen How2Ask hebben wij een unieke mix met veel kennis en ervaring in de wetenschap, de interviewpraktijk en feitenonderzoeken. Dat zie je ook terug in onze casuïstiek. Geen rollenspel of assessment dus, maar een praktijksituatie waarbij de deelnemers de drive hebben om 'de zaak op te lossen' door gebruik van goede interviewplannen en diepgaande interviews en waar valkuilen uit de onderzoekspraktijk aanwezig zijn.

Locatie
In onze eigen trainingsruimte Keurstraat 12, 1382 KS Weesp. Voor de deur is voldoende gratis parkeergelegenheid. Eventueel kan de training ook verzorgd worden op locatie of online.

Kom je van ver?
Niet ver van onze trainingslocatie vind je Boutique Hotel Weesp. Dit hotel is gelegen in het gezellige centrum van het oude Vechtstadje Weesp en biedt een prima overnachtingsmogelijkheid.

Geinteresseerd in een training?
De prijs voor deze training is € 1.035,00 (ex BTW) per deelnemer bij 4 deelnemers.

Heb je belangstelling voor deze training, stuur dan een e-mail naar info@how2ask.nl. We nemen dan contact op om de wensen te bespreken en data vast te stellen.

Helaas kunnen we op dit moment geen trainingen aanbieden met individuele open inschrijving. Inschrijving is alleen mogelijk voor groepen van 3 of 4 personen.

Gesprekken met klokkenluiders

Voer jij gesprekken met klokkenluiders? Dan is deze praktijkgerichte masterclass zonder twijfel bijzonder waardevol voor jou! Zowel de psychologische als praktische kant komen diepgaand aan bod.

Meer informatie

cognitief interview

Voer jij interviews uit met een sterke focus op incidenten met impact voor de getuige of het slachtoffer? Dan is dit een krachtig stuk interviewgereedschap! Wij trainen je in het gebruik van geheugenbevorderende technieken.

Meer informatie