Interviewtraining voor feitenonderzoekers

Training Investigative Interviewing

Goed feitenonderzoek vraagt om goede interviews. How2Ask verzorgt trainingen op het gebied van investigative interviewing. In korte tijd leer je bij ons efficiënt interviewen en effectief informatie verzamelen. De mens als informatiebron staat hierbij centraal. Door onze interviewtraining wordt human error in interviewprocessen geminimaliseerd en verkregen informatie betrouwbaarder. De training wordt afgestemd op de gesprekken en interviews die jij in je werk tegenkomt. De wetenschappelijke kennis over het menselijk geheugen en aangeleerde vaardigheden kun je dus direct toepassen in je interviewpraktijk.

Onze interviewtrainingen zijn bijzonder geschikt voor professionals in feiten- en incidentenonderzoeken. Bijvoorbeeld voor ongevalsonderzoekers, (forensische) auditors, medewerkers handhaving, rechercheurs, compliance officers, vertrouwenspersonen en leden van calamiteiten- of enquêtecommissies.

In de afgelopen 7 jaar hebben wij meer dan 800 mensen opgeleid voor ruim 50 verschillende opdrachtgevers binnen bedrijfsleven en overheid.

 

ONZE TRAININGEN KENMERKEN ZICH DOOR:

korte specialistische trainingen

korte specialistische opleidingen

Wetenschappelijke kennis

wetenschappelijke methoden

Direct toepasbare vaardigheden

direct toepasbare kennisewaren

Bewaren

Praktische Interview App

 

In de Investigative Interviewing app van How2Ask staat stapsgewijs beschreven hoe je een interview uitvoert volgens het PEACE-model. Daarnaast staan de 7 gouden W's beschreven evenals de 6 uitgangspunten voor ethisch interviewen. Tot slot geven we praktische tips die je helpen een goed interview uit te voeren.

DOWNLOAD GRATIS

 

Interviewtraining

Onze interviewtraining wordt zowel in-company verzorgd als op onze eigen trainingslocatie. Ook kun je bij ons een open inschrijving volgen. Altijd in kleine groepen, zodat er veel ruimte is voor individuele aandacht. We werken met praktijkgerichte casuïstiek, trainingsacteurs en inhoudelijke feedback. Na twee dagen intensief trainen kun je de interviewtechnieken direct in jouw praktijk toepassen en zo de kwaliteit van je feitenonderzoeken verbeteren.

Covid-19 update
Inschrijven kan weer! Op 2 juni zijn we weer gestart met het geven van trainingen op onze locatie. We hebben het zo ingericht dat iedereen prima 1,5 meter afstand kan bewaren tot elkaar. Verder is er dagelijks een intensieve schoonmaak, is er voor iedereen een persoonlijke handgel, zijn er voldoende papieren handdoeken en krijgt iedereen een eigen lunchbox. Hier vind je ons Covid-19 protocol voor medewerkers en bezoeker van How2Ask, waarmee we voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Vanwege deze onzekere periode kun je bij klachten als verkoudheid, hoesten en verhoging of koorts tot het moment van de training kosteloos annuleren.
 

Kijk hier naar onze Covid-19 maatregelen

MASTERCLASS GESPREKKEN MET KLOKKENLUIDERS

Voer jij gesprekken met klokkenluiders? Dan is deze masterclass met max. 4 deelnemers zonder twijfel bijzonder waardevol voor jou. Na een uitgebreide intake volg je een op maat gesneden masterclass en leer je over alle aspecten van jouw gesprekken met klokkenluiders. Zowel de psychologische als praktische kant komen diepgaand aan bod.

 

Deze 2-daagse masterclass is in-company en via open inschrijving te volgen. De in-company training is ook geheel online te volgen en bestaat dan uit 4 sessie van ieder 3 uur met inzet van een trainingsacteur gedurende 2 sessies.

 

De volgende masterclass is op:

8 en 9 oktober 2020
(nog 4 plaatsen)

 

TRAINING INVESTIGATIVE INTERVIEWING

Deze interviewtraining is een must voor iedere fraudeonderzoeker en mensen werkzaam in het CDD en KYC traject bij financiële instellingen. Volg deze intensieve training in groepen van max. 4 deelnemers en leer over geheugen, communicatie en vooral: praktische zaken zoals het effectief gebruiken van aantekeningen, neutraal confronteren, omgaan met weerstand en doorvragen. Op die manier ben jij goed voorbereid voor diepgaande interviews in jouw onderzoeken.

 

Deze 2-daagse training is in-company en via open inschrijving te volgen. De in-company training is ook geheel online te volgen en bestaat dan uit 4 sessie van ieder 3 uur met inzet van een trainingsacteur gedurende 2 sessies.

 

De volgende training is op:

  • 17 en 18 september 2020
  • (nog 4 plaatsen)

 

 6 PE punten

TRAINING VIDEO-INTERVIEWEN

Word ook jij geconfronteerd met interviews die via video moeten worden uitgevoerd? Dan is dit een interviewtraining die eraan bijdraagt dat ook deze interviews kwalitatief van goed niveau zijn. Aan de hand van casuïstiek en met inzet van een trainingsacteur oefen je alle aspecten van het videointerviewen en krijg je praktische tips over de uitvoering van jouw interviews. Naast het interviewen zelf besteden we ook veel aandacht aan de technische aspecten.

 

Deze  training bestaat uit 4 on-line sessies van 3 uur en wordt in-company verzorgd voor 2 deelnemers per training. Bij de training wordt gedurende 2 sessies een trainingsacteur ingezet.

 

 

Team

How2Ask bestaat uit Joyce van der Mark, Roel Boon en Gerard Overmars. Wij zijn een sterk team met veel ervaring in de wetenschap, de interviewpraktijk en feitenonderzoeken. Samen met onze vaste trainingsacteurs zorgen we voor een veilige leeromgeving en sterke inhoudelijke feedback tijdens onze trainingen investigative interviewing.

 

Lees meer

Nieuws

Lees hier over de achtergronden en laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied investigative interviewing.

 

Klokkenluidersprogramma's kunnen beter
05-06-2020

Transparency International NL heeft haar onderzoeksrapport Whistleblowing Frameworks 2019 gepubliceerd. Het onderzoek richtte zich op de volgende 3 dimensies:

  • bescherming tegen benadeling
  • meld- en onderzoeksprocedures
  • bedrijfscultuur

De gemiddelde score van de bedrijven op alle drie de dimensies is 45%. Een kwart van de onderzochte bedrijven scoort 75% of hoger. AkzoNobel heeft de hoogste score met 83,6%.

Uit het onderzoek blijkt het belang van een effectief klokkenluidersprogramma. Dit belang is verder toegenomen sinds de komst van de nieuwe Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937)

 

Training video-interviewen
25-05-2020

Interviews in feitenonderzoeken worden momenteel vrijwel allemaal uitgevoerd met gebruikmaking van telefoon of videobellen. De verwachting is dat deze ontwikkeling, in ieder geval voor een deel, blijvend is. We krijgen dan ook met enige regelmaat vragen om advies hoe deze interviews het beste kunnen worden uitgevoerd. Bij How2Ask hebben we door de jaren heen meerdere malen trainingen telefonisch interviewen verzorgd voor overheidsdiensten, hulpverleningsinstanties en fraudeafdelingen van financiële instellingen. Daarnaast heeft een van onze trainers zeer uitgebreide praktijkervaring met het uitvoeren van video-interviews. Wanneer aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan, kunnen investigative interviews heel goed via telefoon of videobellen worden uitgevoerd. Dit heeft ons ertoe gebracht om een specifieke en intensieve interviewtraining op te zetten voor investigative interviewing via telefoon of videobellen.