Interviewtraining voor (bedrijfs)rechercheurs

Interviewtraining voor feitenonderzoekers

Regelmatig organiseert How2Ask op de eigen trainingslocatie 2-daagse interviewtrainingen met open inschrijving. Door de maximale groepsgrootte van 5 personen en onze eigen trainingsacteurs spelen wij ook bij deze interviewtraining in op individuele leerwensen. Een uitgebreide intake gaat dan ook vooraf aan de training. Bijzonder aan de open inschrijvingen is dat juist de mix van deelnemers met hun verschillende achtergronden zorgt voor een positieve synergie. Wil je jouw interviewvaardigheden verder professionaliseren aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van investigative interviewing meld je dan aan voor onze interviewtraining

 

 De volgende trainingsdata zijn inmiddels vastgesteld:

  • 30 en 31 januari 2020 (Vol)
  • 5 en 6 maart 2020 (3 plaatsen beschikbaar)

Zitten er voor u geen geschikte data bij of heeft u belangstelling voor een in-companytraining stuur dan een email naar info@how2ask.nl. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Basis voor onze interviewtraining.

De kern van een investigative interview, en daarmee van onze interviewtraining, is een onderzoekende mindset. Het doel is het verzamelen van zoveel mogelijk juiste informatie die relevant is voor het feitenonderzoek. De uitgangspunten zijn eenvoudig. Uit veel studies blijkt dat ze bovendien effectief zijn voor het omgaan met weerstand en het krijgen van goede informatie.

De mens als informatiebron: Belangrijk is om een open houding te hebben. Het draait tenslotte om wat de geïnterviewde zich nog herinnert of kwijt wil over het incident. De geïnterviewde krijgt alle gelegenheid voor zijn eigen verhaal. De interviewer faciliteert bij het ophalen van herinneringen en het managen van het gesprek.

Transparantie en neutraliteit: Dit is essentieel voor vergroting van meewerkendheid. Onderzoek laat zien dat een neutrale interviewer die transparant is over het proces en het doel van het interview de kans op het binnenhalen van betrouwbare informatie vergroot.

Stress en weerstand verminderen: Onderzoek laat ziet dat verlaging van stress een positief effect heeft op het ophalen van herinneringen uit het geheugen. Het verlagen van stress door goede uitleg en instructie te geven, hoort tot het gereedschap van de investigative interviewer, evenals het verlagen van weerstand door een eerlijke, open houding.    Download hier onze whitepaper!

Luister naar de verklaring van Nina Holm Anderson welke zij heeft afgelegd tijdens een vergadering van de United Nations over de manier waarop zij het verhoor van Andrei Breivik heeft uitgevoerd.

Verklaring van Nina Holm Anderson over het verhoor van Andrei Breivik

PEACE-model
De training Investigative Interviewing bij How2Ask heeft het PEACE model als basis. Dit is een raamwerk dat voldoet aan de moderne standaarden voor investigative interviews. Het is in de jaren ‘90 ontwikkeld door de politie in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met enkele universiteiten. Het heeft een solide wetenschappelijke basis en wordt wereldwijd door overheidsdiensten en in het bedrijfsleven gebruikt als interviewstandaard. Het model is eenvoudig toepasbaar bij alle interviews in feiten- en incidentenonderzoeken. PEACE staat voor de vijf fasen van het interview. Door deze stappen nauwgezet te volgen worden menselijke interviewfouten geminimaliseerd.


Het PEACE-model biedt ruimte voor het gebruik van beproefde interviewtechnieken om herinneringen uit het geheugen op te halen, zoals de Free Report en Context Reinstatement. Doordat de technieken die How2Ask u aanleert gebaseerd zijn op kennis over de werking van het geheugen zorgen ze ervoor dat de geinterviewde zich meer herinnert en betrouwbare informatie geeft. Het PEACE-model biedt eveneens ruimte voor het omgaan met weerstand in een interview. Door gebruik te maken van Conversation Management kunt u de verklaringsbereidheid van de geinterviewde zo hoog mogelijk houden.

Het programma voor deze training ziet er als volgt uit:

Dag 1 ochtend

Kennismaking met het PEACE-interview framework
Onze interviewtraining heeft het PEACE-model als basis. Dit is een raamwerk dat een solide wetenschappelijkebasis heeft en het wordt wereldwijd door overheidsdiensten en in het bedrijfsleven gebruikt als interviewstandaard. Het model is eenvoudig toepasbaar bij alle interviews in feiten- en incidentenonderzoeken.

De werking van het geheugen
Het is belangrijk om te begrijpen hoe gebeurtenissen worden waargenomen, in het geheugen worden opgeslagen en vervolgens worden herinnerd. Met deze kennis is het mogelijk om volledige, gedetailleerde en betrouwbare informatie te verkrijgen en wordt human error geminimaliseerd en betrouwbare informatie gemaximaliseerd. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de risico’s op confirmation bias en schuldpresumptie bij de interviewers.

Het stellen van de juiste vragen
U leert instructies te geven om het beste uit het geheugen te halen. Wat legt u uit? Welke vragen stelt u wel? En welke bij voorkeur niet? Daarbij besteden we ook aandacht aan het maken van aantekeningen, neutraal confronteren, omgaan met weerstand en doorvragen. Ook bespreken we de interviewsetting, de rolverdeling bij 2 interviewers en de invloed van spanning op de geïnterviewde.

Dag 1 middag

Van theorie naar praktijk
Nadat in het ochtenddeel bovenstaande is behandeld gaan we in het middagdeel het geleerde direct in de praktijk brengen. Hierbij zijn de deelnemers zowel interviewer als geïnterviewde en maken wij gebruik van video voor evaluatie van de uitgevoerde interviews.

In dit dagdeel ligt de focus sterk op het gebruik van open vragen, het maken van aantekeningen en het geven van de juiste instructies aan de geïnterviewde. Deze cyclus herhaalt zich een aantal malen op deze middag waarbij iedere keer andere onderdelen uit het PEACE-model worden geoefend. Verder wordt ook aandacht besteed aan de wijze van aantekeningen maken tijdens het interview.

Alle stof die in het ochtenddeel is behandeld en de 5 fases van het PEACE-model komen hierbij terug.

Dag 2

De dag begint met een korte herhaling van dag 1 en daarna gaan we aan het werk met de casus die als een rode draad door de hele dag heen loopt. Daarbij maken wij gebruik van een van onze vaste trainingsacteurs.

De casus
De casus die wordt gebruikt is een aan de praktijk ontleende situatie waarin alle elementen van een onderzoek aanwezig zijn.  De informatie die bij dit eerste interview wordt verzameld wordt vervolgens gebruikt voor vervolginterviews. 

Van deze interviews worden video-opnamen gemaakt. Eventueel wordt ook live meegekeken op een monitor. Na afloop van ieder interview vindt er direct een evaluatie plaats zodat de leermomenten direct kunnen worden meegenomen naar het volgend interview.

Praktijksituaties
De gebruikte casuïstiek is gebaseerd op “real life” situaties. Binnen How2Ask hebben wij een unieke mix met veel kennis en ervaring in de wetenschap, de interviewpraktijk en feitenonderzoeken. Dat ziet u ook terug in onze casuïstiek. Geen rollenspel dus, maar een praktijksituatie waarbij de deelnemers de drive hebben om “de zaak op te lossen” door gebruik van goede interviewplannen en diepgaande interviews en waar valkuilen uit de onderzoekspraktijk aanwezig zijn.

Locatie
Onze eigen trainingsruimte Keurstraat 12, 1382 KS Weesp. Voor de deur is voldoende gratis parkeergelegenheid. 

 Voor degenen die van ver komen:

Niet ver van onze trainingslocatie vindt u Hotel Hart van Weesp. Dit hotel is gelegen aan de Herengracht 35 in het gezellige centrum van het oude Vechtstadje Weesp en biedt een prima overnachtingsmogelijkheid.

Prijs
De prijs voor deze tweedaagse training bedraagt € 785,00 (Ex btw) per deelnemer. Dit is inclusief lunch, koffie, thee enz. Voor de lunch maken we gebruik van het op een steenworp afstand gelegen Restaurant De Hogeweyk. Dit restaurant is voor iedereen toegankelijk maar het ligt wel in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Het is een bijzonder concept dat ook goed past in onze filosofie van maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze deelnemers zijn altijd vol lof over de gastvrijheid en kwaliteit van dit restaurant. Meer informatie: Restaurant De Hogeweyk

Na afloop van de training ontvangt u een uitgebreide reader en een Bewijs van Deelname.

Door het NIVRE is onze opleiding Investigative interviewing beoordeeld en is vastgesteld dat aan deze opleiding 6 PE-punten worden toegekend.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor onze training? Vul dan onderstaand formulier in en vermeld naar welke data uw voorkeur uitgaat. Wilt u meer informatie of eerst telefonisch overleg ga dan naar onze contactpaginaMet plezier beantwoorden we u vragen. We horen graag van u!

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de door u verstrekte informatie en zullen deze niet aan derden verstrekken of gebruiken voor andere doelen dan waarvoor u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze Privacyverklaring Verwerking Persoonsgegevens.

 

 

Investigative Interviewing

De mens als informatiebron staat centraal. U leert efficiënt interviewen en informatie verzamelen met een onderzoekende en neutrale mindset. De basis is kennis over geheugen en communicatie. Door goed interviewen wordt human error (...)

Meer informatie

Wij geven u de juiste tools!

Goed interviewen is vooral een kwestie van het juiste gereedschap inzetten op het juiste moment. Dit leert u door het bestuderen van theorie maar met name door oefening. U wordt uitgerust met interviewtools en u leert ze flexibel (...)

Meer informatie