Goed interviewen is vooral een kwestie van het juiste gereedschap inzetten op het juiste moment. Dit leert u door het bestuderen van theorie maar met name door veel oefenen. Tijdens de interviewtraining wordt u uitgerust met interviewgereedschap en wij leren u deze flexibel in te zetten. Lees hier over de wetenschap achter interviewtechnieken en uitgangspunten van het investigative interview. Een moderne standaard die inmiddels wereldwijd wordt gebruikt door overheidsdiensten en in het bedrijfsleven.

Uitgangspunten
De kern van een investigative interview is een onderzoekende mindset. Het doel is het verzamelen van zoveel mogelijk juiste informatie die relevant is voor het feitenonderzoek. De uitgangspunten zijn eenvoudig. Uit veel studies blijkt dat ze bovendien effectief zijn voor het omgaan met weerstand en het krijgen van goede informatie.

Luister naar de verklaring van Nina Holm Anderson welke zij heeft afgelegd tijdens een vergadering van de United Nations over de manier waarop zij het verhoor van Andrei Breivik heeft uitgevoerd.

Verklaring van Nina Holm Anderson over het verhoor van Andrei Breivik

De mens als informatiebron: Belangrijk is om een open houding te hebben. Het draait tenslotte om wat de geïnterviewde zich nog herinnert of kwijt wil over het incident. De geïnterviewde krijgt alle gelegenheid voor zijn eigen verhaal. De interviewer faciliteert bij het ophalen van herinneringen en het managen van het gesprek.

Transparantie en neutraliteit: Dit is essentieel voor vergroting van meewerkendheid. Onderzoek laat zien dat een neutrale interviewer die transparant is over het proces en het doel van het interview de kans op het binnenhalen van betrouwbare informatie vergroot.

Stress en weerstand verminderen: Onderzoek laat ziet dat verlaging van stress een positief effect heeft op het ophalen van herinneringen uit het geheugen. Het verlagen van stress door goede uitleg en instructie te geven, hoort tot het gereedschap van de investigative interviewer, evenals het verlagen van weerstand door een eerlijke, open houding.

PEACE-model
De interviewtraining Investigative Interviewing bij How2Ask heeft het PEACE model als basis. Dit is een raamwerk dat voldoet aan de moderne standaarden voor investigative interviews. Het is in de jaren ‘90 ontwikkeld door de politie in het Verenigd Koninkrijk in samenwerking met enkele universiteiten. Het heeft een solide wetenschappelijke basis en wordt wereldwijd door overheidsdiensten en in het bedrijfsleven gebruikt als interviewstandaard. Het model is eenvoudig toepasbaar bij alle interviews in feiten- en incidentenonderzoeken. PEACE staat voor de vijf fasen van het interview. Door deze stappen nauwgezet te volgen worden menselijke interviewfouten geminimaliseerd.

Interviewtechnieken
Het PEACE-model biedt ruimte voor het gebruik van beproefde interviewtechnieken om herinneringen uit het geheugen op te halen, zoals de Free Report en Context Reinstatement. Doordat de technieken die How2Ask u aanleert gebaseerd zijn op kennis over de werking van het geheugen zorgen ze ervoor dat de geinterviewde zich meer herinnert en betrouwbare informatie geeft.

Gespreksmanagement
Het PEACE-model biedt eveneens ruimte voor het omgaan met weerstand in een interview. Door gebruik te maken van Conversation Management kunt u de verklaringsbereidheid van de geinterviewde zo hoog mogelijk houden.

Investigative Interviewing

De mens als informatiebron staat centraal. U leert efficiënt interviewen en informatie verzamelen met een onderzoekende en neutrale mindset. De basis is kennis over geheugen en communicatie. Door goed interviewen wordt human error (...)

Meer informatie

Open inschrijving

Meerdere keren per jaar organiseert How2Ask op de eigen trainingslocatie een interviewtraining met open inschrijving. Zo kunt u ook individueel een 2-daagse interviewtraining volgen.

Eerstvolgende interviewtraining:

  • 11 en 12 april 2019

Meer informatie