How2Ask-banner-parlementaireenquette-v2

Hero subtitel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas massa urna, laoreet quis lacus non, dapibus bibendum metus. Phasellus non tristique eros. Nullam porta ex ac lacus efficitur suscipit.

Verhoortraining voor commissieleden Raadsenquête

Door Gerard Overmars

Regelmatig worden bij gemeenten raadsenquêtes ingesteld op basis van de Gemeentewet.

Voor het uitvoeren van de raadsenquête wordt dan een commissie benoemd die onderzoek doet naar het door het college van B&W of het bestuurscollege gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. Eén van de instrumenten waar de commissie over beschikt is het (openbaar) verhoor. De commissie kan mensen onder ede horen. Dat verhoor is een zeer belangrijk instrument bij de controlerende rol van de gemeenteraad. Voor deze commissieleden verzorgt How2Ask een maatwerk verhoortraining.

 

Tijdens deze verhoortraining wordt uitgebreid aandacht besteed aan tunnelvisie, het stellen van neutrale en open vragen en samenwerking binnen het verhoor tussen de commissieleden. De (video)voorbeelden welke wij hierbij gebruiken zijn met name afkomstig uit diverse parlementaire enquêtecommissies.  Dit maakt direct zichtbaar welke de invloed de wijze van vragen en de houding van de enquêtecommissie als geheel en als individuele leden hebben op het verloop van het verhoor.

Een belangrijk onderdeel is verder “hands on” oefenen waarbij we gebruik maken van video-opnamen en professionele trainingsacteurs. Dit alles in afstemming met de opdrachtgever.

Met deze wijze van voorbereiding gaan de commissieleden goed toegerust de verhoren in en doet dit recht aan de kwaliteit van de verhoren die de personen die onder ede worden gehoord mogen verwachten van de enquêtecommissie.

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met Gerard Overmars (06-37231769).


Facebook Twitter LinkedIn Google plus
Print Email