P1020066

Hero subtitel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas massa urna, laoreet quis lacus non, dapibus bibendum metus. Phasellus non tristique eros. Nullam porta ex ac lacus efficitur suscipit.

Drie mooie adviezen voor een goed interview.

Op 15 december 2017 verscheen er op de altijd interessante website www.bijzonderstrafrecht.nl een column van Marleen Velthuis en Vincent Lampers (Stibbe) met de titel Meer geld voor handhaving door ISZW, bedrijven bereid u voor! Hierin werden een aantal goede adviezen gegeven voor het geval medewerkers van een bedrijf als getuige worden gehoord door de ISZW.

Aangezien die adviezen niet alleen voor de getuige maar ook voor de interviewer van belang zijn en niet alleen voor de ISZW, ben ik zo vrij geweest er de volgende drie uit te lichten en hieronder kort te bespreken:

 

Advies 1. In het bijzonder dienen betrokkenen (geinterviewden) zich te realiseren welk effect een onjuiste of onvolledige verklaring kan hebben op het onderzoek. Daarbij is het vooral van belang dat de betrokkenen niet gaan gissen als ze het antwoord op vragen van ISZW niet weten.

Onze stelregel is om een getuige bij aanvang van een interview altijd uit te leggen dat deze niet moet gaan gokken of zaken invullen die deze zich niet kan herinneren. Deze instructie vergroot de betrouwbaarheid van de verklaring van de getuige. (Zie voor deze instructie ook de How2Ask Interview App.)

Advies 2. Ook ISZW zou uitspraken van werknemers kritisch op juistheid moeten controleren.

Eén van de 6 grondregels voor ethisch interviewen is dat een interview moet worden uitgevoerd met een onderzoekende mind-set. Verklaringen moeten altijd worden getoetst aan wat de interviewer al weet of wat redelijkerwijs kan worden vastgesteld. Ook dit vindt je in onze App. Verifiëren en controleren dus.

Advies 3. Tot slot is van belang dat ISZW geen suggestieve vragen hoort te stellen of naar meningen van getuigen op zoek gaat. Getuigen dienen zich te beperken tot de feiten en hoeven geen meningen te geven. Als bewijs kan immers enkel gelden een verklaring van de getuige over feiten en omstandigheden die hij zelf heeft waargenomen of ondervonden. Het is raadzaam dat ook de betrokkenen van dit uitgangspunt op de hoogte worden gesteld. Hiermee wordt voorkomen dat hun verklaring vermengd raakt met vermoedens of meningen, in een poging alle vragen van ISZW inhoudelijk te beantwoorden. Dat is in het belang van het onderzoek. Een onderzoek dat voortborduurt op onjuiste aannames is immers voor niemand wenselijk.

Ook dit derde advies kan ik alleen maar onderschrijven. Als interviewer vraag je de getuigen naar zijn zintuigelijke waarnemingen (Wat zag je, hoorde je enz.) en niet naar meningen. Als interviewer geef je trouwens ook geen meningen. Je moet de getuige, wanneer deze iets vertelt, dan ook vragen naar zijn redenen van wetenschap. Het klinkt ouderwets maar het is nog steeds cruciaal. De laatste zin in dit advies  laat duidelijk zien waarom een goed interview zo belangrijk is.

“Een onderzoek dat voortborduurt op onjuiste aannames is immers voor niemand wenselijk.”

Mooi om te lezen dat wat Marleen Velthuis & Vincent Lampers onder een goed interview verstaan niet alleen in het belang van de getuige is maar ook in het belang van een goed onderzoek. Het zijn dus uitgangspunten die iedere interviewer zou moeten toepassen. Voor mij is het daarbij goed te zien dat deze uitgangspunten ook nadrukkelijk in onze interviewtraining aanwezig zijn.


Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Google plus
Print Email