Nieuwsoverzicht

Het laatste nieuws over interviewen en feitenonderzoeken.

Actuele berichten vanuit de wetenschap en over wetgeving en nieuwe tools. How2Ask houdt u op de hoogte.

Verhoortraining voor commissieleden Raadsenquête
18-03-2017

Door Gerard Overmars

Regelmatig worden bij gemeenten raadsenquêtes ingesteld op basis van de Gemeentewet.

Voor het uitvoeren van de raadsenquête wordt dan een commissie benoemd die onderzoek doet naar het door het college van B&W of het bestuurscollege gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. Eén van de instrumenten waar de commissie over beschikt is het (openbaar) verhoor. De commissie kan mensen onder ede horen. Dat verhoor is een zeer belangrijk instrument bij de controlerende rol van de gemeenteraad. Voor deze commissieleden verzorgt How2Ask een maatwerk verhoortraining.

'Ruisstrategie' tijdens een verhoor
04-09-2016

Soms kan en mag er meer dan dat je denkt tijdens een verhoor. Het  gerechtshof te Amsterdam was van oordeel dat het als laatste redmiddel met in achtneming van proportionaliteit en subsidiariteit louter meedelen van een fictieve buit aan de verdachte in het verhoor -bij welke gelegenheid verder geen vragen daaromtrent zijn gesteld- geoorloofd is en dat resultaat, het nadien ter sprake brengen, een vrije keuze van de verdachte is zodat dit gesprek in beginsel voor het bewijs gebezigd mag worden

Nieuw on-line magazine over Security Threats
28-08-2016

Het eerste nummer besteedt uitgebreid aandacht aan  information elicitation. Het is een term die voor mij lastig te vertalen is maar wel veel weg heeft van HUMINT (human intelligence). Alweer een Engels woord. Zou het inwinnen van informatie een goede vlag zijn die de lading dekt?

Van verhoor naar forensisch interview
18-06-2016

Voor mensen die professioneel  met investigative interviewing bezig zijn is onderstaand artikel dat recentelijk verscheen in het Tijdschrift voor Politie van groot belang. In het artikel stellen de auteurs een nieuwe interviewstandaard forensisch interviewen voor de Nederlandse Politie voor. De auteurs baseren zich in hun artikel voor een belangrijk deel op bij de politie in het Verenigd Koninkrijk verricht wetenschappelijk onderzoek. Tevens introduceren zij het PEACE-model als raamwerk dat voldoet aan de moderne standaarden voor het forensisch interview met getuigen en verdachten. Hieronder een korte samenvatting en de link naar het hele artikel.

Trainingen

Onze trainingen vinden plaats in kleine groepen waardoor er veel ruimte is voor individuele aandacht. Tijdens onze trainingen werken we met praktijkgerichte casuïstiek, rollenspellen en inhoudelijke feedback. Hierdoor maakt u snel vorderingen. Na twee dagen intensief trainen kunt u de interviewtechnieken direct in uw praktijk toepassen en daarmee de kwaliteit van uw feitenonderzoeken verder verbeteren.

Investigative Interviewing

De mens als informatiebron staat centraal. U leert efficiënt interviewen en informatie verzamelen met een onderzoekende en neutrale mindset. De basis is kennis over geheugen en communicatie. Door goed interviewen wordt human error (...)

Open inschrijving

De trainingen met open inschrijving voor 2018 zijn inmiddels allemaal vol maar ook in 2019 organiseren we op de eigen trainingslocatie  weer intensieve 2-daagse  PEACE-interviewtrainingen met open inschrijving en maximaal 5 deelnemers per training. 

De trainingen in de eerste helft van 2019 zijn op:

  • 7 en 8 februari 2019 (VOL)
  • 11 en 12 april 2019 (4 plaatsen beschikbaar)
  • 16 en 17 mei 2019 (5 plaatsen)
  • 4 en 5 juli 2019 (5 plaatsen)

Voor meer informatie en inschrijving (.....)

Interviewtools

Goed interviewen is vooral een kwestie van het juiste gereedschap inzetten op het juiste moment. Dit leert u door het bestuderen van theorie maar met name door oefening. U wordt uitgerust met wetenschappelijk gefundeerde interviewtools en u leert ze flexibel (...)

Team

How2Ask bestaat uit Geralda Odinot, Roel Boon en Gerard Overmars. Wij zijn een sterk team met veel ervaring in de wetenschap, de interviewpraktijk en feitenonderzoeken. Samen met onze vaste trainingsacteurs zorgen we voor een veilige leeromgeving en sterke inhoudelijke feedback tijdens onze trainingen investigative interviewing.

Lees meer