how2ask-banner-interview2

Hero subtitel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas massa urna, laoreet quis lacus non, dapibus bibendum metus. Phasellus non tristique eros. Nullam porta ex ac lacus efficitur suscipit.

2-daagse interviewtraining - 2 en 3 oktober 2017

Op 2 en 3 oktober 2017 organiseert How2Ask op de eigen trainingslocatie te Weesp een interviewtraining met open inschrijving. Door de maximale groepsgrootte van 5 personen en onze eigen trainingsacteurs spelen wij ook bij deze interviewtraining in op individuele leerwensen.

De casuïstiek tijdens deze training is gebaseerd op situaties waarmee een (bedrijfs)rechercheur of forensisch onderzoeker in de praktijk geconfronteerd kan worden.

Het programma voor deze training ziet er als volgt uit:

Dag 1 ochtend

Kennismaking met het PEACE-interview framework.

Onze interviewtraining heeft het PEACE-model als basis. Dit is een raamwerk dat een solide wetenschappelijke basis heeft en het wordt wereldwijd door overheidsdiensten en in het bedrijfsleven gebruikt als interviewstandaard. Het model is eenvoudig toepasbaar bij alle interviews in feiten- en incidentenonderzoeken.

De werking van het geheugen

Het is belangrijk om te begrijpen hoe gebeurtenissen worden waargenomen, in het geheugen worden opgeslagen en vervolgens worden herinnerd. Met deze kennis is het mogelijk om volledige, gedetailleerde en betrouwbare informatie te verkrijgen en wordt human error geminimaliseerd en betrouwbare informatie gemaximaliseerd. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de risico’s op confirmation bias en schuldpresumptie bij de interviewers.

Het stellen van de juiste vragen

U leert instructies te geven om het beste uit het geheugen te halen. Wat legt u uit? Welke vragen stelt u wel? En welke bij voorkeur niet? Daarbij besteden we ook aandacht aan het maken van aantekeningen, neutraal confronteren, omgaan met weerstand en doorvragen. Ook bespreken we de interviewsetting, de rolverdeling bij 2 interviewers en de invloed van spanning op de geïnterviewde.

Dag 1 middag

Van theorie naar praktijk

Nadat in het ochtenddeel bovenstaande is behandeld gaan we in het middagdeel het geleerde direct in de praktijk brengen. Hierbij zijn de deelnemers zowel interviewer als geïnterviewde en maken wij gebruik van video voor evaluatie van de uitgevoerde interviews.

In dit dagdeel ligt de focus sterk op het gebruik van open vragen, het maken van aantekeningen en het geven van de juiste instructies aan de geïnterviewde. Deze cyclus herhaalt zich een aantal malen op deze middag waarbij iedere keer andere onderdelen uit het PEACE-model worden geoefend. Verder wordt ook aandacht besteed aan de wijze van aantekeningen maken tijdens het interview.

Alle stof die in het ochtenddeel is behandeld en de 5 fases van het PEACE-model komen hierbij terug.

Dag 2

De dag begint met een korte herhaling van dag 1 en daarna gaan we aan het werk met de casus die als een rode draad door de hele dag heen loopt. Daarbij maken wij gebruik van een van onze vaste trainingsacteurs.

De casus

De casus begint met de melding van een vermoedelijke fraude die verlangt dat er onmiddellijk actie dient te worden ondernomen. Dit leidt na een korte voorbereiding direct al tot een eerste interview. De informatie die bij dit eerste interview wordt verzameld wordt vervolgens gebruikt voor vervolginterviews.

Van deze interviews worden video-opnamen gemaakt. Eventueel wordt ook live meegekeken op een monitor. Na afloop van ieder interview vindt er direct een evaluatie plaats zodat de leermomenten direct kunnen worden meegenomen naar het volgend interview.

Praktijksituaties

De gebruikte casuïstiek is gebaseerd op “real life” situaties. Binnen How2Ask hebben wij een unieke mix met veel kennis en ervaring in de wetenschap, de interviewpraktijk en feitenonderzoeken. Dat ziet u ook terug in onze casuïstiek. Geen rollenspel dus, maar een praktijksituatie waarbij de deelnemers de drive hebben om “de zaak op te lossen” door gebruik van goede interviewplannen en diepgaande interviews en waar valkuilen uit de onderzoekspraktijk aanwezig zijn.

Inschrijving

Beide dagen zijn van 09.00 uur tot 17.00 uur. Iedere deelnemer ontvangt na afloop van de interviewtraining een uitgebreide handleiding Investigative Interviewing. De prijs voor deze 2-daagse training bedraagt € 695,00 (ex BTW). Heeft u interesse, vragen of wilt u zich inschrijven?

 Bel dan met Gerard Overmars 06 37231769 of vul het inschrijfformulier in. 

 Het inschrijfformulier vind je onderaan op deze pagina. Klik hier!


TwitterLinkedIn Google plus
PrintEmail