Training video-interviewen voor feitenonderzoekers

Video-interviewen

Interviews in feitenonderzoeken worden momenteel vrijwel allemaal uitgevoerd met gebruikmaking van telefoon of videobellen. De verwachting is dat deze ontwikkeling, in ieder geval voor een deel, blijvend is. We krijgen dan ook met enige regelmaat vragen om advies hoe deze interviews het beste kunnen worden uitgevoerd. Bij How2Ask hebben we door de jaren heen meerdere malen trainingen telefonisch interviewen verzorgd voor overheidsdiensten, hulpverleningsinstanties en fraudeafdelingen van financiële instellingen. Daarnaast heeft een van onze trainers zeer uitgebreide praktijkervaring met het uitvoeren van video-interviews. Wanneer aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan, kunnen investigative interviews heel goed via telefoon of videobellen worden uitgevoerd. Dit heeft ons ertoe gebracht om een specifieke en intensieve interviewtraining op te zetten voor investigative interviewing via telefoon of videobellen. 

Voor wie?
Deze online training is bedoeld voor feitenonderzoekers die binnen hun organisatie (gaan) samenwerken bij het uitvoeren van interviews en hierbij gebruik maken van videobellen of de telefoon. Per training kunnen maximaal 4 personen deelnemen.

Opzet
De training bestaat uit vier dagdelen. De training wordt geheel via videobellen verzorgd. Op die manier doorloopt iedere cursist niet alleen het inhoudelijke programma, maar ook alle technische en praktische facetten van interviewen via telefoon of video. Het programma ziet er  als volgt uit:

Voorbereiding en testsessie
De cursist krijgt ter voorbereiding een digitale handleiding investigative interviewing toegestuurd. De deelnemers stellen vooraf hun videoverbinding goed in, zodat er een testsessie kan plaatsvinden tussen trainer en deelnemers. 

Dagdeel 1
Na de testsessie besteden we in dagdeel 1 aandacht aan de werking van het geheugen. Wanneer deelnemers in het verleden de How2Ask training investigative interviewing hebben gevolgd, kan dit dagdeel vervallen of op andere wijze worden ingevuld. Dit in overleg met de deelnemers.

Dagdeel 2
In dit dagdeel wordt het PEACE model behandeld en bespreken we daarnaast ook:

  • aantekeningen maken tijdens een interview
  • omgaan met weerstand/ongewenst gedrag (DEAL-techniek)
  • strategisch gebruik van bewijs (SUE-techniek)

Dagdeel 3 en 4
Bij het begin van de dag ontvangen de deelnemers een casus met een eerste opdracht ter voorbereiding van de interviews. Aan de hand van de casus formuleren ze de onderzoeks- en interviewdoelstelling en stellen zijn een interviewplan op voor het eerste interview.Na een bespreking van het interviewplan wordt het eerste interview uitgevoerd. Hierbij maken we gebruik van een trainingsacteur. Nadat het eerste interview is uitgevoerd, wordt het interview geëvalueerd. In dezelfde casus wordt vervolgens een tweede interview uitgevoerd. Ook dit interview wordt uitgebreid geëvalueerd. Vervolgens worden op soortgelijke wijze vervolginterviews uitgevoerd.

Data en tijden
Aangezien het een online training is, kunnen data en tijden in overleg met elkaar flexibel worden afgesproken. 


Prijs
De prijs voor deze training bedraagt € 885,00 (ex BTW) per deelnemer. Dit is inclusief de uitgebreide handleiding Investigative Interviewing EN de handleiding Videointerviewen. Voor deelnemers die de tweedaagse training investigative interviewing bij How2Ask al hebben gevolgd stellen we een maatwerkprogramma samen met een hierop afgestemde prijs.

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor onze training? Vul dan onderstaand formulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op voor het vaststellen van data en voor de intake. Wil je meer informatie of eerst telefonisch overleg, ga dan naar onze contactpagina. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de door jou verstrekte informatie. Informatie hierover kun je vinden in onze Privacyverklaring Verwerking Persoonsgegevens.

 

 


INVESTIGATIVE INTERVIEWING

Ben jij een feitenonderzoeker? Dan is deze training een must voor jou! We geven je de juiste kennis en praktische tools voor het uitvoeren van goede interviews in jouw feitenonderzoeken.

Meer informatie

Gesprekken met klokkenluiders

Voer jij gesprekken met klokkenluiders? Dan is deze praktijkgerichte masterclass zonder twijfel bijzonder waardevol voor jou! Zowel de psychologische als praktische kant komen diepgaand aan bod.

Meer informatie