Interviewtraining voor feitenonderzoekers

Ook in 2018 organiseert How2Ask op de eigen trainingslocatie 2-daagse interviewtrainingen met open inschrijving. Door de maximale groepsgrootte van 5 personen en onze eigen trainingsacteurs spelen wij ook bij deze interviewtraining in op individuele leerwensen. Een uitgebreide intake gaat dan ook vooraf aan de training. Bijzonder aan de open inschrijvingen is dat juist de mix van deelnemers met hun verschillende achtergronden zorgt voor een positieve synergie.

 

In 2018 bestaan wij 5 jaar. Dit willen wij graag met u vieren. In de afgelopen 5 jaar hebben wij, mede dankzij onze trouwe opdrachtgevers, een mooi trainingsinstituut op het gebied van "investigative interviewing" kunnen opbouwen. Dat doen we op een manier die bij ons past en waar u ons van kent: met het delen van kennis. De eerste 50 cursisten voor de tweedaagse interviewtraining in 2018 ontvangen van ons een gratis exemplaar van "Routes van het Recht".

Dit boek, dat in september 2017 verscheen, gaat over het gedrag van mensen in het recht. Over getuigen en hoe zij worden ondervraagd. Over rechters en hoe zij beslissen. Over politiemensen en hoe zij misdrijven proberen op te lossen. Over verdachten en over hoe en waarom zij misdrijven plegen. In Routes van het Recht wordt die psychologie van het recht, en nog veel meer, uiteengezet aan de hand van de kennis die in het vakgebied in de afgelopen honderd jaar is verzameld.

Zonder onnodig juridisch en psychologisch jargon worden vragen over herkenningen, leugendetectie, forensisch-psychologische tests, rechterlijke dwalingen en verhoren van kinderen, volwassenen en verdachten beantwoord. Kortom een prachtig en waardevol naslagwerk dat perfect aansluit op onze trainingen!

De data

  • 24 en 25 januari 2018
  • 11 en 12 april 2018
  • 27 en 28 juni 2018

Het programma voor deze trainingen ziet er als volgt uit:

Dag 1 ochtend

Kennismaking met het PEACE-interview framework
Onze interviewtraining heeft het PEACE-model als basis. Dit is een raamwerk dat een solide wetenschappelijkebasis heeft en het wordt wereldwijd door overheidsdiensten en in het bedrijfsleven gebruikt als interviewstandaard. Het model is eenvoudig toepasbaar bij alle interviews in feiten- en incidentenonderzoeken.

De werking van het geheugen
Het is belangrijk om te begrijpen hoe gebeurtenissen worden waargenomen, in het geheugen worden opgeslagen en vervolgens worden herinnerd. Met deze kennis is het mogelijk om volledige, gedetailleerde en betrouwbare informatie te verkrijgen en wordt human error geminimaliseerd en betrouwbare informatie gemaximaliseerd. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de risico’s op confirmation bias en schuldpresumptie bij de interviewers.

Het stellen van de juiste vragen
U leert instructies te geven om het beste uit het geheugen te halen. Wat legt u uit? Welke vragen stelt u wel? En welke bij voorkeur niet? Daarbij besteden we ook aandacht aan het maken van aantekeningen, neutraal confronteren, omgaan met weerstand en doorvragen. Ook bespreken we de interviewsetting, de rolverdeling bij 2 interviewers en de invloed van spanning op de geïnterviewde.

Dag 1 middag

Van theorie naar praktijk
Nadat in het ochtenddeel bovenstaande is behandeld gaan we in het middagdeel het geleerde direct in de praktijk brengen. Hierbij zijn de deelnemers zowel interviewer als geïnterviewde en maken wij gebruik van video voor evaluatie van de uitgevoerde interviews.

In dit dagdeel ligt de focus sterk op het gebruik van open vragen, het maken van aantekeningen en het geven van de juiste instructies aan de geïnterviewde. Deze cyclus herhaalt zich een aantal malen op deze middag waarbij iedere keer andere onderdelen uit het PEACE-model worden geoefend. Verder wordt ook aandacht besteed aan de wijze van aantekeningen maken tijdens het interview.

Alle stof die in het ochtenddeel is behandeld en de 5 fases van het PEACE-model komen hierbij terug.

Dag 2

De dag begint met een korte herhaling van dag 1 en daarna gaan we aan het werk met de casus die als een rode draad door de hele dag heen loopt. Daarbij maken wij gebruik van een van onze vaste trainingsacteurs.

De casus
De casus die wordt gebruikt is een aan de praktijk ontleende situatie waarin alle elementen van een onderzoek aanwezig zijn.  De informatie die bij dit eerste interview wordt verzameld wordt vervolgens gebruikt voor vervolginterviews. 

Van deze interviews worden video-opnamen gemaakt. Eventueel wordt ook live meegekeken op een monitor. Na afloop van ieder interview vindt er direct een evaluatie plaats zodat de leermomenten direct kunnen worden meegenomen naar het volgend interview.

Praktijksituaties
De gebruikte casuïstiek is gebaseerd op “real life” situaties. Binnen How2Ask hebben wij een unieke mix met veel kennis en ervaring in de wetenschap, de interviewpraktijk en feitenonderzoeken. Dat ziet u ook terug in onze casuïstiek. Geen rollenspel dus, maar een praktijksituatie waarbij de deelnemers de drive hebben om “de zaak op te lossen” door gebruik van goede interviewplannen en diepgaande interviews en waar valkuilen uit de onderzoekspraktijk aanwezig zijn.

Locatie
Onze eigen trainingsruimte Keurstraat 12, 1382 KS Weesp. Voor de deur is voldoende gratis parkeergelegenheid. 

Voor degenen die van ver komen:

Niet ver van onze trainingslocatie vindt u Hotel Hart van Weesp. Dit hotel is gelegen aan de Herengracht 35 in het gezellige centrum van het oude Vechtstadje Weesp en biedt een prima overnachtingsmogelijkheid.

Prijs
De prijs voor deze tweedaagse training bedraagt € 695,00 (Ex btw) per deelnemer. Dit is inclusief lunch, koffie, thee enz. Voor de lunch maken we gebruik van het op een steenworp afstand gelegen Restaurant De Hogeweyk. Dit restaurant is voor iedereen toegankelijk maar het ligt wel in een verpleeghuis voor mensen met dementie. Het is een bijzonder concept dat ook goed past in onze filosofie van maatschappelijke betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze deelnemers zijn altijd vol lof over de gastvrijheid en kwaliteit van dit restaurant. Meer informatie: Restaurant De Hogeweyk

Na afloop van de training ontvangt u een uitgebreide reader en een Bewijs van Deelname. Natuurlijk ontbreken de Weesper moppen niet.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor onze open inschrijving? Vul dan onderstaand formulier in en vermeld in het vak vraag/opmerking naar welke data uw voorkeur uitgaat. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op! Belt u ons liever direct zelf? U kunt ons bereiken op 06 37231769. Met plezier beantwoorden we u vragen. We horen graag van u!

Investigative Interviewing

De mens als informatiebron staat centraal. U leert efficiënt interviewen en informatie verzamelen met een onderzoekende en neutrale mindset. De basis is kennis over geheugen en communicatie. Door goed interviewen wordt human error (...)

Meer informatie

Wij geven u de juiste tools!

Goed interviewen is vooral een kwestie van het juiste gereedschap inzetten op het juiste moment. Dit leert u door het bestuderen van theorie maar met name door oefening. U wordt uitgerust met interviewtools en u leert ze flexibel (...)

Meer informatie