Masterclass "gesprekken met klokkenluiders"

Investigative Interviewing

De training zorgt voor standaardisering en professionalisering van uw interviewproces. De mens als informatiebron staat hierbij centraal. U leert efficiënt te interviewen en informatie te verzamelen met een onderzoekende en neutrale mindset. De basis is wetenschappelijke kennis over geheugen en communicatie. Door goed interviewen wordt human error geminimaliseerd en betrouwbare informatie gemaximaliseerd. Een zorgvuldige intake en persoonlijke aandacht zorgen voor direct toepasbare vaardigheden, afgestemd op uw werkveld, leerdoelen en ervaring.

Model
Interviews in feitenonderzoeken kunnen inhoudelijk verschillen. Toch hebben ze allemaal hetzelfde doel: zoveel mogelijk accurate informatie krijgen. Een bewezen goede basis hiervoor is het PEACE model. Dit model is het raamwerk voor alle kennis en vaardigheden binnen de training. Het is wereldwijd de interviewstandaard voor overheidsdiensten en het bedrijfsleven en zorgt voor standaardisering en professionalisering van het interviewproces in uw organisatie. Het is ontworpen voor het minimaliseren van menselijke fouten en is eenvoudig toepasbaar binnen feiten- en incidentenonderzoeken.

Kennis
Kennis over communicatie en de werking van het geheugen is een belangrijk onderdeel van de training. U leert instructies te geven om het beste uit het geheugen te halen. Wat legt u uit? Welke vragen stelt u wel? En welke bij voorkeur niet? Ook besteden we aandacht aan bewustwording van een interviewsetting. Hoe is het om zelf geïnterviewd te worden? Wanneer bent u bereid informatie te geven? Hoe werkt uw eigen geheugen bij incidenten?

Wil je meer lezen over "investigative interviewing"?       Download hier onze whitepaper!

Intensief trainen
In twee dagen oefenen we zeer intensief in kleine groepen. We oefenen met de basis en besteden daarbij veel aandacht aan vaardigheden als contact maken, doorvragen, neutraal confronteren en het maken van aantekeningen. U wordt uitgerust met wetenschappelijk gefundeerd interviewgereedschap. Door persoonlijke feedback en het werken met trainingsacteurs maakt u snel vorderingen en leert u flexibel om te gaan met de geleerde kennis.

Iedere deelnemer ontvangt na afloop een bewijs van deelname en een uitgebreide handleiding.

Uw vakgebied kent specifieke interviewsituaties. Wellicht heeft u behoefte aan specifieke interviewtechnieken gericht op uw werksituatie of juist het goed kunnen omgaan met weerstand. Hiervoor  kunnen we dan gericht trainen met maatwerkcasuïstiek. Hierbij gebruiken we zonodig ook elementen uit wetenschappelijke methoden zoals het Cognitief Interview en Conversation Management. Tevens geven wij u graag advies over het gebruik van technologie of verslaglegging van uw interviews.

In-company en open inschrijving
Deze interviewtraining wordt zowel in-company als via open inschrijving verzorgd. Wanneer u belangstelling heeft voor een in-company training neem dan contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Kom in contact

Wij geven u de juiste tools!

Goed interviewen is vooral een kwestie van het juiste gereedschap inzetten op het juiste moment. Dit leert u door het bestuderen van theorie maar met name door oefening. Wij rusten u uit met interviewtools en leren u dit flexibel (...)

Wat is investigative interviewing?

Open inschrijving

Meerdere keren per jaar organiseert How2Ask op de eigen trainingslocatie een open inschrijving. Zo kunt u ook individueel een 2-daagse interviewtraining volgen.
Eerstvolgende trainingsdata:

  • 21 en 22 november 2019
  • 30 en 31 januari 2020

Meer informatie