training video-interviewen
Voruw skype How2Ask

Hero subtitel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas massa urna, laoreet quis lacus non, dapibus bibendum metus. Phasellus non tristique eros. Nullam porta ex ac lacus efficitur suscipit.

Training video-interviewen

Interviews in feitenonderzoeken worden momenteel vrijwel allemaal uitgevoerd met gebruikmaking van telefoon of videobellen. De verwachting is dat deze ontwikkeling, in ieder geval voor een deel, blijvend is. We krijgen dan ook met enige regelmaat vragen om advies hoe deze interviews het beste kunnen worden uitgevoerd. Bij How2Ask hebben we door de jaren heen meerdere malen trainingen telefonisch interviewen verzorgd voor overheidsdiensten, hulpverleningsinstanties en fraudeafdelingen van financiële instellingen. Daarnaast heeft een van onze trainers zeer uitgebreide praktijkervaring met het uitvoeren van video-interviews. Wanneer aan een aantal basisvoorwaarden wordt voldaan, kunnen investigative interviews heel goed via telefoon of videobellen worden uitgevoerd. Dit heeft ons ertoe gebracht om een specifieke en intensieve interviewtraining op te zetten voor investigative interviewing via telefoon of videobellen. 

 


Voor wie?
Deze online training is bedoeld voor feitenonderzoekers die binnen hun organisatie (gaan) samenwerken bij het uitvoeren van interviews en hierbij gebruik maken van videobellen of de telefoon. Per training kunnen twee personen deelnemen.

Opzet
De training bestaat uit vier dagdelen van 3 uur en een voorbereidingstijd van in totaal 4 uur. De training wordt geheel via videobellen verzorgd. Op die manier doorloopt iedere cursist niet alleen het inhoudelijke programma, maar ook alle technische en praktische facetten van interviewen via telefoon of video. Het programma ziet er  als volgt uit:

Voorbereiding en testsessie
De cursist krijgt ter voorbereiding een digitale handleiding investigative interviewing toegestuurd. Deze handleiding wordt van tevoren bestudeerd, waarna een aantal vragen/opdrachten worden uitgevoerd aan de hand van de opgedane kennis. De deelnemers stellen vooraf gezamenlijk hun videoverbinding goed in, zodat er een testsessie kan plaatsvinden tussen trainer en deelnemers. In deze sessie van ongeveer een uur worden de hardware en software besproken en getest.

Dagdeel 1
Na de testsessie besteden we in dagdeel 1 aandacht aan de werking van het geheugen en het PEACE-model. Wanneer deelnemers in het verleden de How2Ask training investigative interviewing hebben gevolgd, kan dit dagdeel vervallen of op andere wijze worden ingevuld. Dit in overleg met de deelnemers.

Dagdeel 2
Na een korte herhaling van de behandelde stof van dagdeel 1 volgt er een theoriesessie waarin een link wordt gemaakt naar de praktijk. In dit dagdeel gaan we specifiek in op:

  • aantekeningen maken tijdens een interview
  • omgaan met weerstand/ongewenst gedrag (DEAL-techniek)
  • strategisch gebruik van bewijs (SUE-techniek)
  • het Self-Administered Interview (SAI)

Aan het einde van dagdeel 2 ontvangen de deelnemers een casus met een eerste opdracht ter voorbereiding van de interviews van dagdeel 3. Aan de hand van de casus formuleren ze de onderzoeks- en interviewdoelstelling en stellen zijn een interviewplan op voor het eerste interview.

Dagdeel 3
Na een bespreking van het interviewplan wordt het eerste interview uitgevoerd. Hierbij maken we gebruik van een trainingsacteur en video-opnames. Nadat het eerste interview is uitgevoerd, wordt het interview geëvalueerd. In dezelfde casus wordt vervolgens een tweede interview uitgevoerd. Ook dit interview wordt uitgebreid geëvalueerd. 

Dagdeel 4
Dit dagdeel beginnen we met een diepere analyse van de op dagdeel twee uitgevoerde interviews.  Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de video-opnames van dagdeel 3. De interviews worden teruggekeken en met elkaar geanalyseerd. De interactie en samenwerking tussen beide deelnemers staat hierbij centraal. Na deze evaluatie vervolgen we met het uitvoeren van nieuwe interviews. Ook hierbij maken we gebruik van een trainingsacteur, video-opnames en wordt ieder interview geëvalueerd.

Data en tijden
Aangezien het een online training is, kunnen data en tijden in overleg met elkaar flexibel worden afgesproken. Bij voorkeur is er minimaal een dag ruimte tussen dagdeel 1 en 2 en tussen dagdeel 3 en 4. De vier dagdelen worden bij voorkeur verdeeld over twee weken.

Prijs
De prijs voor deze training bedraagt € 925,00 (ex BTW) per deelnemer. Dit is inclusief een uitgebreide handleiding. Voor deelnemers die de tweedaagse training investigative interviewing bij How2Ask al hebben gevolgd stellen we een maatwerkprogramma samen met een hierop afgestemde prijs.

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding: info@how2ask.nl of 0294-774252.
Wij sturen u dan een intakeformulier.


Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Google plus
Print Email