Training "gesprekken met klokkenluiders"
How2Ask meeting

Hero subtitel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas massa urna, laoreet quis lacus non, dapibus bibendum metus. Phasellus non tristique eros. Nullam porta ex ac lacus efficitur suscipit.

Klokkenluidersprogramma's kunnen beter

Transparency International NL heeft haar onderzoeksrapport Whistleblowing Frameworks 2019 gepubliceerd. Het onderzoek richtte zich op de volgende 3 dimensies:

  • bescherming tegen benadeling
  • meld- en onderzoeksprocedures
  • bedrijfscultuur

De gemiddelde score van de bedrijven op alle drie de dimensies is 45%. Een kwart van de onderzochte bedrijven scoort 75% of hoger. AkzoNobel heeft de hoogste score met 83,6%.

Uit het onderzoek blijkt het belang van een effectief klokkenluidersprogramma. Dit belang is verder toegenomen sinds de komst van de nieuwe Europese Klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937)

 

Deze richtlijn brengt voor bedrijven in Nederland grote veranderingen met zich mee. Mogelijk moeten bedrijven die al een interne meldprocedure hebben, hun systeem beter in staat stellen om bijvoorbeeld anonieme meldingen te behandelen. Mogelijk moeten ze ook de reikwijdte van toegestane onderwerpen uitbreiden en de interne verantwoordelijkheden opnieuw definiëren.

Voor organisaties die hun klokkenluidersprogramma verder willen ontwikkelen hebben wij een 2-daagse masterclass "Gesprekken met klokkenluiders" ontwikkeld. Dit vanuit het perspectief dat klokkenluiders de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het aan de orde stellen en oplossen van misstanden binnen ondernemingen. Daarbij is gebleken dat het op een correcte wijze managen van klokkenluiders niet eenvoudig is. Met name als het gaat om afscherming van de identiteit en het zorgvuldig veredelen, toetsen en gebruiken van de aangereikte informatie. Er kan veel mis gaan. De geschiedenis heeft laten zien dat dit grote gevolgen kan hebben voor de klokkenluider én de organisatie.

Transparency beschrijft in haar rapport drie essentiële componenten voor een effectief klokkenluidersprogramma:

  • Robuuste bescherming van de klokkenluider
  • Transparante procedures en toegankelijke kanalen die vertrouwelijkheid garanderen.
  • Stimuleren open cultuur waar je kunt melden zonder angst voor vergelding. 

Onze training "gesprekken met klokkenluiders" kan in belangrijke mate bijdragen aan de bescherming van de klokkenluider en het garanderen van vertrouwelijkheid. Het voeren van die gesprekken vereist specifieke competenties. Het streven bij zo'n gesprek zou het verkrijgen van een maximale hoeveelheid betrouwbare informatie moeten zijn, met een gelimiteerd afbreukrisico voor zowel de klokkenluider als de organisatie. Functionarissen die met de klokkenluiders in gesprek gaan, hebben hier vaak echter weinig tot geen ervaring mee. De juridische kaders zijn  wel bekend maar de vertaling naar de praktijk van het gesprek met de klokkenluider is niet eenvoudig. Deze masterclass reikt je het gereedschap aan om die gesprekken te voeren en traint je in de benodigde vaardigheden.

De training wordt zowel in-company verzorgd als met open inschrijving. Meer informatie vind je hier.


Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Google plus
Print Email