Boeterapporten en verklaringen
How2Ask-banner-parlementaireenquette-v2

Hero titel

Hero subtitel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas massa urna, laoreet quis lacus non, dapibus bibendum metus. Phasellus non tristique eros. Nullam porta ex ac lacus efficitur suscipit.

Boeterapporten en verklaringen

Casper Dekker, advocaat bestuurs- en omgevingsrecht, schreef een interessante blog over het belang van verklaringen als onderdeel van boeterapporten bij bestuursrechtelijke onderzoeken.

Hij splits zijn blog op in twee vragen:

  • Welke betekenis komt toe aan zo’n verklaring
  • Is daar nog wat tegen te doen als de opgelegde bestuurlijke boete bestreden wordt?

Hij gaat aan de hand van de rechtspraak in op deze twee vragen, waarna afgesloten wordt met enkele tips ten aanzien van het (laten) afleggen van verklaringen.

Het onderwerp is niet alleen interessant voor degenen die gehoord worden maar ook voor de toezichthouders die verklaringen opnemen.

Casper haalt allereerst enkele mooie uitspraken aan Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan , geeft hierover analyses en conclusies en komt met lessen voor de praktijk.

De belangrijkste conclusies uit de blog:

  • Verklaringen zijn van groot belang voor de bewezenverklaring van een vermeende overtreding en kunnen ook van grote invloed zijn op eventuele matigingsgronden.
  • Bestrijding van eenmaal afgelegde verklaringen biedt kansen wanneer het boeterapport slechts een beknopte weergave van de (waarschijnlijk) zeer korte gesprekken bevat, terwijl de bestuurlijke boete voor een belangrijk deel op die gesprekken steunt.

Vervolgens geeft Casper Dekker nog een aantal tips voor de mensen die worden gehoord. De belangrijkste lessen die toezichthouders hieruit kunnen trekken zijn:

  • Stel geen scenariovragen (“Wat denk je dat er gebeurd zou kunnen zijn?)
  • Vraag altijd naar de redenen van wetenschap.
  • Maak een gedetailleerd verslag van het gesprek en maak een audio-opname. Dat voorkomt latere discussies.
  • Wees je bewust van het effect van gesloten vragen. Je krijgt dan een ja/nee antwoord en dus vaak weinig informatie.
  • Korte en bondige antwoorden leveren lang niet altijd alle relevante informatie op. Het gaat vaak om details. Nodig mensen dan ook uit om uitgebreid en gedetailleerd te verklaren.

Investigative interviewing kan dus bij het bestuursrecht ook van grote waarde zijn, zwel voor de geïnterviewde als voor de toezichthouder omdat dit de kwaliteit van een rapport verbetert. Link naar de blog van Casper Dekker.


Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Google plus
Print Email