interviewtraining voor feitenonderzoekers_politie

Hero subtitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas massa urna, laoreet quis lacus non, dapibus bibendum metus. Phasellus non tristique eros. Nullam porta ex ac lacus efficitur suscipit.

Mooi onderzoek naar de effectiviteit van verdachtenverhoor

Laat ik beginnen met de laatste 2 regels uit het persbericht dat Politie en Wetenschap begin september 2017 de wereld in stuurde over het onderzoek Effectiviteit van het verdachtenverhoor

“Uit de resultaten volgt de implicatie dat de gereedschapskist van opsporingsambtenaren moet worden uitgebreid met alternatieve verhoorstijlen. 


Meer aandacht voor open en neutrale manieren van verhoren waarmee verdachten worden gemotiveerd om hun verhaal te vertellen lijkt een weg te zijn om het verdachtenverhoor toekomstbestendig te houden.”

Dat is duidelijke taal en het zijn bevindingen die in lijn zijn met resultaten van eerder wetenschappelijk onderzoek in met name het Verenigd Koninkrijk. Enkele andere onderzoeksbevindingen wil ik u hier niet onthouden:

  • De huidige manier van verhoren en de aanwezigheid van de advocaat blijken beperkt van invloed op de informatie die verdachten van zware misdrijven tijdens een politieverhoor prijsgeven.
  • Het onderzoek laat zien dat weinig verdachten gedurende het gehele verhoor zwijgen.
  • De uitdaging voor een effectief verdachtenverhoor is dan ook niet zozeer de verdachte aan het praten te krijgen, maar de verdachte over de zaak te laten praten of de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie te onderzoeken
  • De verdachte en advocaat sneller inzage geven in het dossier kan bijdragen aan een efficiënter verdachtenverhoor.

Dit is waarom wij onze bij interviewtrainingen de deelnemers trainen in het interviewen volgens het PEACE-model. Binnen dit model, dat wij zien als de gereedschapskist voor de interviewer, leren wij professionals om wetenschappelijk beproefde interviewtechnieken toe te passen welke zijn toegesneden op de specifieke werksituatie. Conversation management, free recall en cognitief interviewen zijn  daar voorbeelden van. Op die manier ben je als interviewer goed toegerust en kun je kwalitatief goede interviews uitvoeren die ook voldoen aan de ethische standaard zoals wij die in Europa hanteren.

De link naar het onderzoek Onderzoek Effectiviteit Verdachtenverhoor


Aantal reacties: 0
Let op: uw reactie heeft goedkeuring van de beheerder nodig voordat het geplaatst wordt.
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Google plus
Print Email