36270651_ml

Hero subtitel


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas massa urna, laoreet quis lacus non, dapibus bibendum metus. Phasellus non tristique eros. Nullam porta ex ac lacus efficitur suscipit.

Hoeveel schade hebben jouw herinneringen tijdens de Kerstdagen opgelopen?

Misschien dat bovenstaande vraag wordt geassocieerd met wellicht enigszins overvloedig alcoholgebruik tijdens de feestdagen, maar daar wil ik het nu niet over hebben. De vraag kwam bij mij op na het lezen van een column van Julia Shaw op de website van Scientific America. In deze column uit 2015 met de pakkende titel Holiday dinner with false memories for desert laat zij ons lezen hoe kwetsbaar ons geheugen is. In haar column beschrijft Julia op een hele mooie manier hoe die valse herinneringen spontaan kunnen ontstaan op het moment dat mensen een ogenschijnlijk gezamenlijke herinnering met je willen ophalen terwijl jij je de bewuste gebeurtenis absoluut niet kunt herinneren.

 

Wat hebben dat kerstdiner en de column van Julia te maken met interviews tijdens feitenonderzoeken? Als eerste denk ik dan aan wat er met het geheugen van getuigen gebeurt wanneer zij na afloop van een incident hun gezamenlijke indrukken, waarnemingen en veronderstellingen gaan uitwisselen. Als tweede wordt het geheugen van een getuige, zeker wanneer er een behoorlijke tijd tussen het incident en het interview zit, ook beïnvloed door bijvoorbeeld de media. In de derde plaats, maar zeker niet de minst belangrijke, wordt het geheugen van een getuige ook beïnvloed door de vraagstelling van de interviewer. Door het geven van informatie in een vraag of voorafgaande aan de vraag kan het geheugen van de getuige vervuild worden en kunnen zelfs valse herinneringen gaan ontstaan. Onder andere Henry Otgaar (Universiteit van Maastricht) heeft  interessant onderzoek gedaan naar het ontstaan van valse herinneringen.

Ik zou zeggen, lees die column van Julia Shaw eens rustig door en ga voor jezelf na of het kerstdiner wellicht jouw geheugen heeft beïnvloed. Maar misschien heb jij door het vertellen van verhalen aan bijvoorbeeld vrienden of (klein)kinderen  hun geheugen voorzien van onjuiste herinneringen of van herinneringen die ze zich echt niet meer konden herinneren omdat de gebeurtenissen op een te jonge leeftijd hadden plaatsgevonden. Het zou zomaar kunnen zijn dat die verhalen bij een volgend kerstdiner een "false memory" zijn geworden.

Wil je meer weten over de kwetsbaarheid van het geheugen dan kan ik je aanraden om het boek “De illusie van het geheugen“ van Julia Shaw te lezen.


Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Google plus
Print Email